Vaför MUI?

Medarbetarutvecklingsintervjun är en återkommande, strukturerad och utvecklingsorienterad intervju mellan anställd och chef.

Gör konversationen enkelt och effektivt med Baxtor.


Logga in

Användningsområde

MUI och kompetensutveckling


Fakta om Baxtor

Frågor: 40
Tidsåtgång: 10 minuter


Den anställde bedöms/testas utifrån följande 5 kriterier:

1. Kritisk inställning till andra
2. Förståelse för andra
3. Saklig bedömningsförmåga
4. Nyfikenhet och självbestämmande
5. Behov av fasta ramar och kontroll